ปฐมนิเทศ

คลิปการบรรยาย

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ท่องความดี (2 ชม.)                                                         

กิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง คำปฏิญาณตน

Clip

ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง คำปฏิญาณตน

PDF

คำถามท้ายกิจกรรมที่ 1.1

Google form

   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ช่วยพ่อแม่ปลอดภัยจากยักษ์ร้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (3 ชม.)

 

กิจกรรมที่ 2.1 เรื่อง อะไรซ่อนอยู่ในขวด

Clip

คำถามท้ายกิจกรรมที่ 2.1

Google form

กิจกรรมที่ 2.2 เรื่อง สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา

Clip

คำถามท้ายกิจกรรมที่ 2.2

Google form

กิจกรรมที่ 2.3 เรื่อง ของแถมจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Clip

ใบความรู้ที่ 2.3 เรื่อง ของแถมจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

PDF

คำถามท้ายกิจกรรมที่ 2.3

Google form

   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง จดหมายสื่อรักลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า (5 ชม.)

 

กิจกรรมที่ 3.1 เรื่อง การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครอง

Clip/PDF

ใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครอง

PDF

คำถามท้ายกิจกรรมที่ 3.1 (ครั้งที่ 1) ฝึกเขียนจดหมาย

Google form

คำถามท้ายกิจกรรมที่ 3.1 (ครั้งที่ 2) ฝึกเขียนจดหมาย

Google form

คำถามท้ายกิจกรรมที่ 3.1 (ครั้งที่ 3) ส่งจดหมาย/แบบสำรวจการเลิกเหล้า

Google form

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ปลูกผัก...ของขวัญจากใจให้พ่อแม่ (5 ชม.)

 

กิจกรรมที่ 4.1 เรื่อง การวางแผนปลูกผัก

Clip

ใบความรู้ที่ 4.1 เรื่อง การวางแผนปลูกผักกัน

PDF

คำถามท้ายกิจกรรมที่ 4.1 (ครั้งที่ 1) การวางแผนปลูกผัก

PDF

คำถามท้ายกิจกรรมที่ 4.1 (ครั้งที่ 2)  ปลูกผักตามแผน

Google form

คำถามท้ายกิจกรรมที่ 4.1 (ครั้งที่ 3) บันทึกการเจริญเติบโตของผัก ครั้งที่ 1

Google form

คำถามท้ายกิจกรรมที่ 4.1 (ครั้งที่ 4) บันทึกการเจริญเติบโตของผัก ครั้งที่ 2

Google form

คำถามท้ายกิจกรรมที่ 4.1 (ครั้งที่ 5) บันทึกการเจริญเติบโตของผัก ครั้งที่ 3

Google form

   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง อย่าท้อ...ขอให้กำลังใจ...ช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า (2 ชม.)

 

กิจกรรมที่ 5.1 เรื่อง อย่าท้อ...ขอให้กำลังใจพ่อแม่...ช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า

Clip

ใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง อย่าท้อ...ขอให้กำลังใจพ่อแม่..ช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า

PDF

คำถามท้ายกิจกรรม 5.1

Google form

   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง จดหมายขอบคุณ...ของขวัญวันออกพรรษา (3 ชม.)

 

กิจกรรมที่ 6.1 เรื่อง จดหมายขอบคุณ

Clip

ใบความรู้ที่ 6.1 เรื่อง จดหมายขอบคุณ

PDF

คำถามท้ายกิจกรรม 6.1

Google form

กิจกรรมที่ 6.2 เรื่อง มอบจดหมายผัก..ของขวัญจากใจให้พ่อแม่