ดาวน์โหลด
1. คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
2. คู่มือทักษะชีวิต
3. คู่มือนักเรียน
4. คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สายด่วนผู้ปกครอง โทร. 080-0091108


งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โรงเรียนปทุมพิทยาคม  สพม.อบอจ
279 ม.3 ถ. สมเด็จ ต. ปทุม อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000  โทร 083-2455237