ชุดที่ 1 ภาพถ่าย งานเกษียณ ที สุนีย์ วันที่ 28 กันยายน 2562 ชุดที่ 1 ศึกษาดุงาน วังน้ำเขียว วันที่ 7-8 กันยายน 2562
ชุดที่ 2 ภาพถ่าย มอบทุนนักเรียนน้ำท่วม วันที่ 26 กันยายน 2562 ชุดที่ 2 งานเกษียณ ปทุมพิทยาคม วันที่ 27 กันยายน 2562
  ชุดที่ 3 งานเกษียณ ปทุมพิทยาคม วันที่ 27 กันยายน 2562
  ชุดที่ 4 ประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2562