วันเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ที่ จังหวัดระยอง วันที่ 11-14 มกราคม 2563  
  -วีดีทัศน์ วันเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ที่ จังหวัดระยอง วันที่ 11-14 มกราคม 2563  
  -VDO-1  
  -VDO-2  
  -VDO-3  
  -VDO-4  
  -VDO-5  
  -VDO-6  
  -VDO-7  
  -VDO-8  
  ภาพจาก webpage โรงเรียนปทุมพิทยาคม  
  แบบประเมินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล