:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน พุธ ที่ 05 เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2563 เวลา 19 นาฬิกา 31 นาที 33 วินาที
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 62 ::
1. ผังโครงสร้างโรงเรียน
2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ -กิจการนักเรียน
3. กลุ่มบริหารงบประมาณ-บริหารทั่วไป
 
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 62 ::
:บุคลากร: 10 มิ.ย. 62
บุคลากร บุคลากร      
2. ภาษาไทย 1/62                   
3. คณิตศาสตร์ 1/62                          
4. วิทยาศาสตร์ฯ 1/62                       
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1/61
 :: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 62 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (1/2562)
บุคลากร รายชื่อครูและบุคลากร 1/2562
บุคลากร รายชื่อครูอัตราจ้างและลูกจ้าง 1/2562
บุคลากร จำนวนครู 10 มิ.ย. 62 (1/2562 )
บุคลากร จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 62
บุคลากร ครูที่ปรึกษาคณะสี 10 มิ.ย. 62 (1/2562)
บุคลากร ตารางลดเวลาเรียนครู (1/2562)
บุคลากร ตารางเวรประจำวันครู (1/2562)
บุคลากร รายชื่อครูเกษียณ
บุคลากร จำนวนนักเรียนย้อนหลัง
บุคลากร กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี กศ. 59
บุคลากร รายชื่อผู้บริจาคทุน ปีการศึกษา 2559
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 พ.ย. 62 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (2/2562)
บุคลากร รายชื่อครูและบุคลากร 2/2562
บุคลากร จำนวนครู 10 พ.ย. 62 (2/2562)
บุคลากร จำนวนนักเรียน 10 พ.ย. 62
บุคลากร จำนวนนักเรียน 10 ธ.ค.. 62
บุคลากร เบอร์โทรครู (เข้ารหัส)
บุคลากร ครูที่ปรึกษาคณะสี 10 พ.ย. 62 (2/2562 )
 
 
 
:ข้อมูลพื้นฐาน: 10 มิ.ย. 62
:คำสั่งโรงเรียน: 2560-62

บุคลากร คำสั่งโรงเรียนมอบหมายงาน 2560

:อาคารสถานที่: 10 มิ.ย. 62
           :งานพัฒนาหลักสูตร: :
    :คำสั่งงานวิชาการ 1/2562

บุคลากร ระเบียบวัดและประเมินผล 1/2562

   :ไฟล์ดาวน์โหลด 1/2562:
                         :ผลสัมฤทธิ์:
PISA-2560
PISA-2561
บุคลากร ผลการสอบo-net ปีการศึกษา 2560
4. ร้อยละของนักเเรียนที่ได้ผลการเรียน 0-4 ม.3
5. ร้อยละของนักเเรียนที่ได้ผลการเรียน 0-4 ม.6
บุคลากร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
::งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน่::
::สำหรับเจ้าหน้าที่::
บุคลากร ผลประเมินคุณภาพ รร. สังกัด สพม.29
หน้า   1      2     3
 
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
DATA CENTER -1/2559
DATA CENTER -2560
DATA CENTER -2561
DATA CENTER -2562
สทศ.
กรอกข้อมูลการรับนักเรียน-2561
กรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ระบบบริหารสารสนเทศ สมป.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือน สิงหาคม 2562
วันเดือนปี
กิจกรรม
1-ส.ค.-62
ประชุมครู ประจำเดือน สิงหาคม
2 ส.ค. 62
นักเรียน ม.6 เข้ารับการแนะแนวการศึกษา
5-ส.ค.62
ส่งรายงานการเยียมบ้านนักเรียน
31-7 ส.ค.-62
ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
7-16 ส.ค.-62
กรอกคะแนน กลางภาค ลงในระบบ SGS
9-ส.ค.-62
กิจกรรมวันแม่
14-ส.ค-62
รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพตำบล
1-15-ส.ค-62
รายงานผลการวัดแววอาชีพ นักเรียน ม.1-6
16-ส.ค-62
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
19-ส.ค-62
กิจกรรมอบรมพุทธศานา นักเรียน ม.1-3 โดย เทศบาล ต.ปทุม
31- ส.ค.-62
ส่งรายชื่อนักเรียน ม.3, ม.6 เข้าระบบ 0-NET
 
 
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าระบบ วัดความถนัดทางอาชีพ ของนักเรียน ม.1-ม.6
 
 
ตารางชดเชย วันอังคาร
กิจกรรมที่ดำเนินการ ปีการศึกษา 1/2562
 
:: ข่าวเก่า ::
ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2561 วันที่ 4-8 มีนาคม 2562
คลิกที่นี่        ม.1        ม.2          ม.3           ม.4          ม.5             ม.6
ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2/2561
คลิกที่นี่        ม.1        ม.2          ม.3           ม.4          ม.5             ม.6
 
 
 
รางวัลเหริยญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ี่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
 
 
วีดีโอนำเสนอ วันประเมินโรงเรียนสุจริต วันที่ 16 ตุลาคม 2560
download แผนที่เขตโซนนิ่ง (Zoning) โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

  

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
 
 
 
ผู้บริหารโรงเรียน

นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
รองผู้อำนวยการ-1
ตำแหน่งว่าง
 
รองผู้อำนวยการ-2
ตำแหน่งว่าง
ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
093-3270647
ครูเกษียณอายุ
ปีการศึกษา 2562
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th
3