โรงเรียน  ::  ปทุมพิทยาคม เลขที่ 279 หมู่ที่ 3 ถนนสมเด็จ
                  ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000
 

โทรศัพท์  ::   ผอ.สำเร็จ ธงศรี  087-4515803 , รองประสิทธิ์ กาญจนสุนทร ,

รองวิเชียร พลพวก 081-8797183, รองสุพรรณี สุภาพรม  081-3892631

  โทรสาร :: 045-250588
 
การเดินทาง  ::  รถประจำทาง สาย 12 สุดสาย    ดูแผนที่
 
  กรุณากรอกชื่อของคุณ
 
 
  กรุณากรอก Email ของคุณ
 
 
  กรุณากรอกข้อความของคุณ