การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พิษณุโลกเกมส์" ระหว่างวันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2552 ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุบลราชธานี ถูกจัดให้อยู่ในสายที่หินมาก ๆ คือ กรุงเทพมหานคร กระบี่ และสุพรรณบุรี ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นนักกีฬาเยาวชนทั้งสิ้น และการแข่งขันในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการหาประสบการณ์ในการแข่งขันระดับชาติ และในอนาคตทีมเยาวชนทีมนี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดต่อไปในอนาคต เราชาวปทุมพิทยาคม ขอเป็นกำลังใจให้

ชมรมกาบัดดี้ โรงเรียปทุมพิทยาคม