wibo
:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน เสาร์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2563 19:26:45
 
 
 
-แจ้งหยุดเรียนเพื่อฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทุกวันจันทร์
-เริ่ม วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 คลิกที่นี่
-ลิงค์ ดูรูปงานมุฑิตาจิต ของ สพม. 29 วันที่ 19 กันยายน 2563
-ลิงค์ อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน คลิกที่นี่ -ลิงค์ ดูวีดีทัศน์ ชุด "ร้อยใจมากราบครู"
(
โดย ครูเปรมมินทร์ จันทร์กองกวิน)
-ลิงค์ดูภาพถ่าย งานวันแม่ โรงเรียนปทุมพิทยาคม คลิกที่นี่ -ลิงค์ ดูภาพกิจกรรม "ศึกษาดูงานของคณะกรรมการนักเรียน 63"
วันที่ 6 ต.ค.63


-ลิงค์ดูภาพถ่าย งานสานสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษ 16 สิงหาคม 2563 โรงเรียนปทุมพิทยาคม คลิกที่น -ลิงค์ ดูภาพกิจกรรม "ชวนวิ่งชมห้วย ช่วยพัฒนาปทุมพิท"
-แจ้งตารางเรียน เสริมพิเศษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
เริ่ม วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ถึง วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563     
คลิกดู ตารางเรียน               คลิกดู ตารางการใช้ห้องเรียน
-ลิงค์ ดูภาพกิจกรรม "นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปทุมพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล 15ตค.63"
-ผลการประเมิน ITA -ลิงค์ ดูภาพกิจกรรม "ร่วมกิจกรรมรับรัฐมนตรี 17ตค.63"
-ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563) -ลิงค์ ดูภาพกิจกรรม "กิจกรรม ร่วมทอดกฐิน 17ตค.63"
  ม.1    ม.2    ม.3   ม.4    ม.5    ม.6    -ลิงค์ ดู วีทัศน์ แนะนำ ทีมวอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี หญิง
   
   
คลิกที่นี่
 
 
 
 
::Director::

นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร
นายนครชัย วงศ์จันทร์
รองผู้อำนวยการ
นายยรรยง  สินธุ์งาม
รองผู้อำนวยการ
ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
093-3270647

นายนครชัย วงศ์จันทร์
รองผู้อำนวยการ
087-5553711
นายยรรยงค์   สินธ์งาม
รองผู้อำนวยการ
099-1688739
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 
 
 
 
:สำหรับเจ้าหน้าที่:
 
 รหัส
1.อัตรากำลัง-63-เก่า
1.1 แบบ รร.กรอก-ใหม่
1.2 แบบ 3 sheet
2.จำนวนครู-1-63
3.จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย.62
4.จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.62
5.ระบบเช่า Intenet สพฐ.
6.จำนวนนักเรียน 18 ก.ค.63
7.จำนวนนักเรียนตามคณะสี
8.ปฏิทินงานวิชาการ 1/63
9.ผังบริเวณโรงเรียน 1/63
10.คำสั่งมอบหมายงาน-1/63
11.คำสั่งเวรหน้าประตู 1/63
12.รายชื่อครู 1/63
13. ผังการใช้ห้องเรียน
14. ผังใช้สอยบริเวณโรงเรียน
15. คำสั่งเวรนักศึกษาวิชาการ
16. รายชื่อครู 2/63
17. จำนวนครู 2/63
18. ผังบริเวณโรงเรียน (new)
19. ผังวิ่ง Minimarathon 12 Km.
20. ผังวิ่ง Fun Run 6.4 Km.
21. ผังวิ่ง รวม
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th