:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน อาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562 เวลา 10 นาฬิกา 12 นาที 52 วินาที
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 62 ::
1. ผังโครงสร้างโรงเรียน
2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ -กิจการนักเรียน
3. กลุ่มบริหารงบประมาณ-บริหารทั่วไป
 
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 61 ::
:บุคลากร: 10 มิ.ย. 61
บุคลากร บุคลากร      
2. ภาษาไทย 1/61                               2/61
3. คณิตศาสตร์ 1/61                            2/61
4. วิทยาศาสตร์ฯ 1/61                          2/61
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1/61
 :: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 61 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (1/2561)
บุคลากร รายชื่อครูและบุคลากร 1/2561
บุคลากร จำนวนครู 10 มิ.ย. 61 (1/2561)
บุคลากร จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 61
บุคลากร จำนวนนักเรียน 16 พ.ค. 61 (1/2561)
บุคลากร ครูที่ปรึกษาคณะสี 10 มิ.ย. 61 (1/2561)
บุคลากร ตารางลดเวลาเรียนครู (1/2561)
บุคลากร ตารางเวรประจำวันครู (1/2561)
บุคลากร รายชื่อครูเกษียณ
บุคลากร จำนวนนักเรียนย้อนหลัง
บุคลากร กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี กศ. 59
บุคลากร รายชื่อผู้บริจาคทุน ปีการศึกษา 2559
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 พ.ย. 61 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (2/2561)
 
 
 
:ข้อมูลพื้นฐาน: 10 มิ.ย. 61
:คำสั่งโรงเรียน: 2560-61

บุคลากร คำสั่งโรงเรียนมอบหมายงาน 2560

:อาคารสถานที่: 10 มิ.ย. 61
           :งานพัฒนาหลักสูตร: :
 บุคลากร ตารางเรียนปีการศึกษา 1/2561
   ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
 บุคลากร ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2561
   ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
บุคลากร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
 ม.1    ม.2    ม.3     ม.4    ม.5    ม.6   
บุคลากร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   ม.1    ม.2    ม.3     ม.4    ม.5    ม.6   
บุคลากร ตารางลดเวลาเรียน 1/2562
บุคลากร รายชื่อวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2562
    :คำสั่งงานวิชาการ 1/2562
บุคลากร
บุคลากร คำสั่ง

บุคลากร ระเบียบวัดและประเมินผล 1/2562

   :ไฟล์ดาวน์โหลด 1/2562:
รายชื่อนักเรียน
ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6  
 
 
                         :ผลสัมฤทธิ์:
PISA-2560
PISA-2561
บุคลากร ผลการสอบo-net ปีการศึกษา 2560
4. ร้อยละของนักเเรียนที่ได้ผลการเรียน 0-4 ม.3
5. ร้อยละของนักเเรียนที่ได้ผลการเรียน 0-4 ม.6
บุคลากร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
::งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน่::
::สำหรับเจ้าหน้าที่::
บุคลากร ผลประเมินคุณภาพ รร. สังกัด สพม.29
หน้า   1      2     3
 
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
DATA CENTER -1/2559
DATA CENTER -2560
DATA CENTER -2561
DATA CENTER -2562
สทศ.
กรอกข้อมูลการรับนักเรียน-2561
กรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ระบบบริหารสารสนเทศ สมป.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
 
 
 
 
ปฏิทินปฎิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
วัน -เดือน -ปี
รายการ
หมายเหตุ
*2 พ.ค.62
ครูและบุคลากร ลงเวลา ทำการ  
3 พ.ค. 62
สอบจัดห้องเรียน นร.ใหม่ ห้องปกติ ม.1 และ ม.4  
4-6 พ.ค. 62

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 
8 พ.ค. 62
ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4  
9 พ.ค. 62
หยุดวันพืชมงคล  
10 พ.ค.62
ปฐมนิเทศ นร. ม.1 และ ม.4 ห้องปกติและห้องเรียนพิเศษ  
**13 พ.ค. 62
เปิดภาคเรียนที่ 1/62 (ชำระเงินบำรุงการศึกษา)  
14 พ.ค. 62
ส่งผลการเรียนซ้ำรายวิชา  
16-26 พ.ค. 62
นักเรียน ม.2-3-5-6 แก้ไขผลการเรียน  
 
:: ข่าวเก่า ::
ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2561 วันที่ 4-8 มีนาคม 2562
คลิกที่นี่        ม.1        ม.2          ม.3           ม.4          ม.5             ม.6
ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2/2561
คลิกที่นี่        ม.1        ม.2          ม.3           ม.4          ม.5             ม.6
 
 
 
รางวัลเหริยญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ี่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
 
 
วีดีโอนำเสนอ วันประเมินโรงเรียนสุจริต วันที่ 16 ตุลาคม 2560
download แผนที่เขตโซนนิ่ง (Zoning) โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

  

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
 
 
 
 
ผู้บริหารโรงเรียน

นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
รองผู้อำนวยการ-1
ตำแหน่งว่าง
 
รองผู้อำนวยการ-2
ตำแหน่งว่าง
ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
093-3270647

::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th
3