:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน พุธ ที่ 30 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2563 16:07:00
ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อดูลำดับ รับเสื้อวิ่ง คลิกที่นี่
VIP          FUNRUN        MINI-19
สำหรับท่านใดที่ยัง ไม่ได้มารับเสื้อ ตามกำหนดเวลา ข้างต้น
ให้มาติดต่อขอรับได้ที่โรงเรียนปทุมพิทยาคม ทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
ลิงค์ ดูรูปงานมุฑิตาจิต ของ สพม. 29 วันที่ 19 กันยายน 2563
ลิงค์ อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน คลิกที่นี่
ลิงค์ ดูภาพถ่าย งานวันแม่ โรงเรียนปทุมพิทยาคม คลิกที่นี่
ลิงค์ ภาพถ่าย งานสานสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษ 16 สิงหาคม 2563 โรงเรียนปทุมพิทยาคม คลิกที่นี่
ลิงค์ ดูวีดีทัศน์ ชุด "ร้อยใจมากราบครู" ( โดย ครูเปรมมินทร์ จันทร์กองกวิน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เปลียนครู เป็นโค้ช
วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
แจ้งหยุดเรียนเพื่อฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทุกวันจันทร์
เริ่ม วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 คลิกที่นี่
แจ้งตารางเรียน เสริมพิเศษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
เริ่ม วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ถึง วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563      คลิกดู ตารางเรียน               คลิกดู ตารางการใช้ห้องเรียน
คลิกที่นี่
 
 
::Director::

นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร
นายนครชัย วงศ์จันทร์
รองผู้อำนวยการ
ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
093-3270647

นายนครชัย วงศ์จันทร์
รองผู้อำนวยการ
087-5553711
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 
 
 
 
:สำหรับเจ้าหน้าที่:
 รหัส
1.อัตรากำลัง-63-เก่า
1.1 แบบ รร.กรอก-ใหม่
1.2 แบบ 3 sheet
2.จำนวนครู-1-63
3.จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย.62
4.จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.62
5.ระบบเช่า Intenet สพฐ.
6.จำนวนนักเรียน 18 ก.ค.63
7.จำนวนนักเรียนตามคณะสี
8.ปฏิทินงานวิชาการ 1/63
9.ผังบริเวณโรงเรียน 1/63
10.คำสั่งมอบหมายงาน-1/63
11.คำสั่งเวรหน้าประตู 1/63
12.รายชื่อครู 1/63
13. ผังการใช้ห้องเรียน
14. ผังใช้สอยบริเวณโรงเรียน
15. คำสั่งเวรนักศึกษาวิชาการ
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th
ii 3