:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน ศุกร์ ที่ 13 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 เวลา 20 นาฬิกา 51 นาที 48 วินาที
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 62 ::
1. ผังโครงสร้างโรงเรียน
2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ -กิจการนักเรียน
3. กลุ่มบริหารงบประมาณ-บริหารทั่วไป
บุคลากร คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 1/2562
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 62 ::
:บุคลากร: 10 มิ.ย. 62
บุคลากร บุคลากร      
2. ภาษาไทย 1/62                   
3. คณิตศาสตร์ 1/62                          
4. วิทยาศาสตร์ฯ 1/62                       
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1/61
 :: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 62 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (1/2562)
บุคลากร รายชื่อครูและบุคลากร 1/2562
บุคลากร รายชื่อครูอัตราจ้างและลูกจ้าง 1/2562
บุคลากร จำนวนครู 10 มิ.ย. 62 (1/2562 )
บุคลากร จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 62
บุคลากร ครูที่ปรึกษาคณะสี 10 มิ.ย. 62 (1/2562)
บุคลากร ตารางลดเวลาเรียนครู (1/2562)
บุคลากร ตารางเวรประจำวันครู (1/2562)
บุคลากร รายชื่อครูเกษียณ
บุคลากร จำนวนนักเรียนย้อนหลัง
บุคลากร กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี กศ. 59
บุคลากร รายชื่อผู้บริจาคทุน ปีการศึกษา 2559
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 พ.ย. 62 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (2/2562)
บุคลากร รายชื่อครูและบุคลากร 2/2562
บุคลากร จำนวนครู 10 พ.ย. 62 (2/2562)
บุคลากร เบอร์โทรครู (เข้ารหัส)
บุคลากร ครูที่ปรึกษาคณะสี 10 พ.ย. 62 (2/2562 )
 
 
 
:ข้อมูลพื้นฐาน: 10 มิ.ย. 62
:คำสั่งโรงเรียน: 2562

บุคลากร คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 1/2562

:อาคารสถานที่: 10 มิ.ย. 62
           :งานพัฒนาหลักสูตร: :
    :คำสั่งงานวิชาการ 1/2562

บุคลากร ระเบียบวัดและประเมินผล 1/2562

   :ไฟล์ดาวน์โหลด 1/2562:
                         :ผลสัมฤทธิ์:
PISA-2560
PISA-2561
บุคลากร ผลการสอบo-net ปีการศึกษา 2560
4. ร้อยละของนักเเรียนที่ได้ผลการเรียน 0-4 ม.3
5. ร้อยละของนักเเรียนที่ได้ผลการเรียน 0-4 ม.6
บุคลากร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
::งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน่::
::สำหรับเจ้าหน้าที่::
บุคลากร ผลประเมินคุณภาพ รร. สังกัด สพม.29
หน้า   1      2     3
 
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
DATA CENTER -1/2559
DATA CENTER -2560
DATA CENTER -2561
DATA CENTER -2562
สทศ.
กรอกข้อมูลการรับนักเรียน-2561
กรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ระบบบริหารสารสนเทศ สมป.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
ลิงค์ รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
สนาม โรงเรียนปทุมพิทยาคม
กำหนดการแข่งขัน และ ผังห้องแข่งขัน
            กำหนดการแข่งขัน          ผังห้องแข่งขันภาษาไทย           
กำหนดการแข่งขัน                    ผังห้องแข่งขันสังคมศึกษาฯ
 ประกาศผลการแข่งขัน คลิกเลย
ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือน พฤศจิกายน 2562  คลิก ดาวน์โหลดไฟล์ปฏิทิน 2/2562
วันเดือนปี
กิจกรรม
28-ต.ค.-62
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
1-พ.ย.-62
หยุด เพื่อประชุมกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ.
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 (นร.หยุด)
28 ต.ค.-1-พ.ย.-62
ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 (ผล 1/62)
28 ต.ค.-22-พ.ย.-62
ส่งแผนการสอน 2/62
ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
6-พ.ย.-62
ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 (ผล 1/62)
7-8-พ.ย.-62
ร่วมกิจกรรมงานจุลกฐิน วัดไชยมงคล
8-พ.ย.-62
หยุดเรียน เพื่อเป็นสนามแข่งขันวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา
งานศิลปะหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
10-พ.ย.-62
ยืนยันข้อมูลนักเรียน 2/62 DMC2019
13-พ.ย.-62
กิจกรรมวันลอยกระทง
11-15-พ.ย.-62
ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 (ผล 1/62)
18-22-พ.ย.-62
ส่งปพ.5 ครั้งที่ 1   
25-พ.ย.-62
กิจกรรมวันวชิราวุธ 
(พิธีราชสดุดี+ลูกเสือใหม่เข้าประจำกอง) 
22-พ.ย.-62
ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2
25-28-พ.ย.-62
สัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย
25-พ.ย.62-31-ม.ค.63
ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาและเริ่มดำเนินการ 
ผลทุกภาคเรียน 
28-พ.ย.-62
ติวธรรมศึกษา คาบ 7-8
29-พ.ย.-62
สอบนักธรรมสนามหลวง ม.1-ม.3
3-ธ.ค.-62
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
 
เดือนที่ 2
พฤศจิกายน 2562
สัปดาห์ที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤ
ศุกร์
เสาร์
อา
1
1
2
3
2
4
5
6
7
8
9
10
3
11
12
13
14
15
16
17
4
18
19
20
21
22
23
24
5
25
26
27
28
29
30
1
กิจกรรมที่ดำเนินการ ปีการศึกษา 2/2562
 
กิจกรรมที่ดำเนินการ ปีการศึกษา 1/2562
 
:: ข่าวเก่า ::
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (คลิกดู)
ม.1   ม.2    ม.3   ม.4   ม.5   ม.6
ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2561 วันที่ 4-8 มีนาคม 2562
คลิกที่นี่        ม.1        ม.2          ม.3           ม.4          ม.5             ม.6
ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2/2561
คลิกที่นี่        ม.1        ม.2          ม.3           ม.4          ม.5             ม.6
 
 
 
รางวัลเหริยญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ี่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
 
 
วีดีโอนำเสนอ วันประเมินโรงเรียนสุจริต วันที่ 16 ตุลาคม 2560
download แผนที่เขตโซนนิ่ง (Zoning) โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

  

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
 
 
 
 
ผู้บริหารโรงเรียน

นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร
นายนครชัย วงศ์จันทร์
รองผู้อำนวยการ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
093-3270647
รองผู้อำนวยการ
นายนครชัย วงศ์จันทร์

 
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th
3