คลิกดูการแต่งกายและการปักชื่อบนชุดนักเรียน ที่นี่

นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนปทุมพิทยาคม (รอบจัดหาที่เรียน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
ให้มาแจ้งความจำนงและพร้อมมอบตัวนักเรียน
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารเรียน 1

และเตรียมหลักฐาน ดังนี้

คลิกดูการแต่งกายและการปักชื่อบนชุดนักเรียน ที่นี่
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน