:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2559 เวลา 08 นาฬิกา 47 นาที 31 วินาที
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 59 ::
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 59 ::
:บุคลากร:
บุคลากร บุคลากร      
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
:ข้อมูลพื้นฐาน:
:อาคารสถานที่:
 
:งานพัฒนาหลักสูตร:
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
หน้าไฟล์ดาวน์โหลด
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
DATA CENTER -1/2559
สทศ.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
รายงานผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง
คลิกดูรูปขนาดใหญ่

(คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่)
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ
วันพฤหัสบดีที่ี่ 29 กันยายน 2559
เวลา 12.00 น ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมพิทยาคม คลิกดูกำหนดการ

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ของ สพม.29
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559
เวลา 12.00 น ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี คลิกดูกำหนดการ

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ
1/59    2/59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 19-23 กันยายน 2559 คลิกดู
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง     ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ
รับการ นิเทศ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อน
โครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2559

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2559
เวลา 10.00 น. ณ โสตทัศนศึกษา
รับการ ประเมิน นักเรียนพระราชทาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
1. นายภรัณยู จันทร์ทิพย์ ม.3
     2. นางสาวชุภาดา พันพิบูลย์ ม.6

วันที่ 12 กันยายน 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ
รับการ นิเทศติดตาม โครงการ " DLIT "
ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ
รับการ นิเทศติดตาม โครงการตามนโยบาย " ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "
วันที่ 22 กันยายน 2559
เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ
รับการ นิเทศติดตาม โครงการตามนโยบาย "โรงเรียนสีขาว"

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนในฝัน ก้าวไกล สานฝัน สู่สากล

วันที่ 3-4 กันยาน 2559 ณ โรงเรียนสุนีย์ แกรนด โฮเทล จ. อุบลราชธานี
1. รอง ผอ. วิเชียร พลพวก
2. ครูวิบูลย์ สารสิทธิธรรม
คลิกดูกำหนดการ

ประกาศ สพฐ. เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 คลิกดู
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 คลิกดู
คลิกดู รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ไฟล์ดาวน์โหลด ข้อมูลจำนวนครูและนักเรียน สำหรับส่งให้เทศบาลตำบลปทุม
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2559
download แผนที่เขตโซนนิ่ง (Zoning) โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ตารางเรียน ปีการศึกษา 1/2559
ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ปฎิทินและตารางการจัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  คลิกดู
1. ฟอร์มตารางเรียน     2. ปฏิทิน      3. ตารางกิจกรรมวันจันทร์
4. ตารางกิจกรรมวันอังคาร   5. ตารางกิจรรมวันพุธ   6. ตารางกิจกรรมวันพฤหัสบดี
7. ตารางกิจกรรมวันศุกร์
คลิกดู ปฎิทินวิชาการ   1/2559
รายชื่อนักเรียนรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

  

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
 
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์

Get free code service
ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวสันต์ มรกตเขียว

ทำเนียบผู้บริหาร 12 คน
รองผู้อำนวยการ
ติดต่อเรา
ผอ. วสันต์ มรกตเขียว
089-4283994

รองประสิทธิ์ กาญจนสุนทร
081-3605634
รองวิเชียร พลพวก
081-8797183
รองสุพรรณี สุภาพรม
081-3892631
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th