:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน พุธ ที่ 16 เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2562 เวลา 22 นาฬิกา 19 นาที 57 วินาที
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 61 ::
:บุคลากร: 10 มิ.ย. 61
บุคลากร บุคลากร      
2. ภาษาไทย 1/61                               2/61
3. คณิตศาสตร์ 1/61                            2/61
4. วิทยาศาสตร์ฯ 1/61                          2/61
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1/61
 :: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 61 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (1/2561)
บุคลากร รายชื่อครูและบุคลากร 1/2561
บุคลากร จำนวนครู 10 มิ.ย. 61 (1/2561)
บุคลากร จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 61
บุคลากร จำนวนนักเรียน 16 พ.ค. 61 (1/2561)
บุคลากร ครูที่ปรึกษาคณะสี 10 มิ.ย. 61 (1/2561)
บุคลากร ตารางลดเวลาเรียนครู (1/2561)
บุคลากร ตารางเวรประจำวันครู (1/2561)
บุคลากร รายชื่อครูเกษียณ
บุคลากร จำนวนนักเรียนย้อนหลัง
บุคลากร กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี กศ. 59
บุคลากร รายชื่อผู้บริจาคทุน ปีการศึกษา 2559
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 พ.ย. 61 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (2/2561)
 
 
 
:ข้อมูลพื้นฐาน: 10 มิ.ย. 61
:คำสั่งโรงเรียน: 2560-61

บุคลากร คำสั่งโรงเรียนมอบหมายงาน 2560

:อาคารสถานที่: 10 มิ.ย. 61
           :งานพัฒนาหลักสูตร: :
 บุคลากร ตารางเรียน ปีการศึกษา 1/2561
   ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
 บุคลากร ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2561
   ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
บุคลากร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ปก   ม.1    ม.2    ม.3     ม.4    ม.5    ม.6   
บุคลากร คำอธิบายรายวิชา ปีการศึกษา 2561 (ร่าง)
    
       
    :คำสั่งงานวิชาการ 1/61:

บุคลากร ระเบียบวัดและประเมินผล 2560

   :ไฟล์ดาวน์โหลด 2/61:
รายชื่อนักเรียน
ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6  
 
 
                         :ผลสัมฤทธิ์:
บุคลากร ผลการสอบ pre o-net ม.3 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561
บุคลากร เปรียบเทียบผลการสอบ pisa ครั้งที่ 1-4
บุคลากร ผลการสอบo-net ม.3 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
::งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน่::
::สำหรับเจ้าหน้าที่::
บุคลากร ผลประเมินคุณภาพ รร. สังกัด สพม.29
หน้า   1      2     3
 
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
DATA CENTER -1/2559
DATA CENTER -2560
DATA CENTER -2561
สทศ.
กรอกข้อมูลการรับนักเรียน-2561
กรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ระบบบริหารสารสนเทศ สมป.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
ปฏิทินปฎิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2562
วัน -เดือน -ปี
รายการ
หมายเหตุ
4 ม.ค.62
ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่  
กิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์  
2-4 ม.ค.62
ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2-สอบแก้ตัวนักเรียน  
10 ม.ค 62
ส่งผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน  
16 ม.ค.62
กิจกรรมวันครู หยุดเรียน
17 ม.ค.61
สอบ pisa ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/61  
18 ม.ค.62
ทัศนศึกษา นักเรียน ม.1-6 หยุดเรียน
28 ม.ค.62
ติวเข้มนักเรียน ม.3  
31ม.ค.62
รายงานผลการสอบ pisa  
ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2/2561
คลิกที่นี่        ม.1        ม.2          ม.3           ม.4          ม.5             ม.6
 
 
 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

:: ข่าวเก่า ::
รางวัลเหริยญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ี่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
 
 
วีดีโอนำเสนอ วันประเมินโรงเรียนสุจริต วันที่ 16 ตุลาคม 2560
download แผนที่เขตโซนนิ่ง (Zoning) โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

  

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์
 
ผู้บริหารโรงเรียน

นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รองผู้อำนวยการ
นางสุพัตรา คำจันทร์
รองผู้อำนวยการ

ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
093-3270647
รองสุพัตรา คำจันทร์
089-7195618
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th
3