:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน พุธ ที่ 05 เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2563 20:05:54
ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อดูลำดับ รับเสื้อวิ่ง คลิกที่นี่

VIP          FUNRUN        MINI-19

สำหรับท่านใดที่ยัง ไม่ได้มารับเสื้อ ตามกำหนดเวลา ข้างต้น
ให้มาติดต่อขอรับได้ที่โรงเรียนปทุมพิทยาคม ทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่นี่
 
 
 
::Director::

นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร
นายนครชัย วงศ์จันทร์
รองผู้อำนวยการ
ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
093-3270647

นายนครชัย วงศ์จันทร์
รองผู้อำนวยการ
087-5553711
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 
 
 
 
:สำหรับเจ้าหน้าที่:
 รหัส
1.อัตรากำลัง-63
2.จำนวนครู-1-63
3.จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย.62
4.จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.62
5.ระบบเช่า Intenet สพฐ.
6.จำนวนนักเรียน 18 ก.ค.63
7.จำนวนนักเรียนตามคณะสี
8.ปฏิทินงานวิชาการ 1/63
9.ผังบริเวณโรงเรียน 1/63
10.คำสั่งมอบหมายงาน-1/63
11.คำสั่งเวรหน้าประตู 1/63
12.รายชื่อครู 1/63
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th
ii 3