นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนปทุมพิทยาคม (รอบจัดหาที่เรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
ให้มาแจ้งความจำนงและพร้อมมอบตัวนักเรียน ได้ตั้งแต่
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารเรียน 1

 

 
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  ในระบบ SGS วันที่ 15 มีนาคม 2567 คลิกที่นี่
(ใช้เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในการเข้าระบบ)
นักเรียนสอบไม่ผ่าน (0, ร, มส, มผ) ให้ยื่นคำร้อง ขอแก้ไขผลการเรียนได้ ภายในวันที่ 18-27 มีนาคม 2567 (แก้ไก้ 2 ครั้ง)
นักเรียนที่่แก้ตัวแล้วยังไม่ผ่าน 2 ครั้ง ให้ยื่นคำร้อง ขอเรียนซ้ำรายวิชาที่ไม่ผ่าน (ภาคฤดูร้อน วันที่่ 1-30 เมษายน 2567) ภายในวันที่ 28-29 มีนาคม 2567
เพื่อให้สามารถเลื่อนชั้นได้ หรือจบการศึกษา ได้ทัน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
 
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน