:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน อังคาร ที่ 22 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2562 เวลา 17 นาฬิกา 25 นาที 34 วินาที
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 62 ::
1. ผังโครงสร้างโรงเรียน
2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ -กิจการนักเรียน
3. กลุ่มบริหารงบประมาณ-บริหารทั่วไป
บุคลากร คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 1/2562
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 62 ::
:บุคลากร: 10 มิ.ย. 62
บุคลากร บุคลากร      
2. ภาษาไทย 1/62                   
3. คณิตศาสตร์ 1/62                          
4. วิทยาศาสตร์ฯ 1/62                       
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1/61
 :: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 62 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (1/2562)
บุคลากร รายชื่อครูและบุคลากร 1/2562
บุคลากร รายชื่อครูอัตราจ้างและลูกจ้าง 1/2562
บุคลากร จำนวนครู 10 มิ.ย. 62 (1/2562 )
บุคลากร จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 62
บุคลากร ครูที่ปรึกษาคณะสี 10 มิ.ย. 62 (1/2562)
บุคลากร ตารางลดเวลาเรียนครู (1/2562)
บุคลากร ตารางเวรประจำวันครู (1/2562)
บุคลากร รายชื่อครูเกษียณ
บุคลากร จำนวนนักเรียนย้อนหลัง
บุคลากร กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี กศ. 59
บุคลากร รายชื่อผู้บริจาคทุน ปีการศึกษา 2559
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 พ.ย. 62 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (2/2562)
บุคลากร รายชื่อครูและบุคลากร 2/2562
บุคลากร จำนวนครู 10 พ.ย. 62 (2/2562)
บุคลากร จำนวนนักเรียน 10 พ.ย. 62
บุคลากร จำนวนนักเรียน 10 ธ.ค.. 62
บุคลากร เบอร์โทรครู (เข้ารหัส)
บุคลากร ครูที่ปรึกษาคณะสี 10 พ.ย. 62 (2/2562 )
 
 
 
:ข้อมูลพื้นฐาน: 10 มิ.ย. 62
:คำสั่งโรงเรียน: 2562

บุคลากร คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 1/2562

:อาคารสถานที่: 10 มิ.ย. 62
           :งานพัฒนาหลักสูตร: :
    :คำสั่งงานวิชาการ 1/2562

บุคลากร ระเบียบวัดและประเมินผล 1/2562

   :ไฟล์ดาวน์โหลด 1/2562:
                         :ผลสัมฤทธิ์:
PISA-2560
PISA-2561
บุคลากร ผลการสอบo-net ปีการศึกษา 2560
4. ร้อยละของนักเเรียนที่ได้ผลการเรียน 0-4 ม.3
5. ร้อยละของนักเเรียนที่ได้ผลการเรียน 0-4 ม.6
บุคลากร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
::งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน่::
::สำหรับเจ้าหน้าที่::
บุคลากร ผลประเมินคุณภาพ รร. สังกัด สพม.29
หน้า   1      2     3
 
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
DATA CENTER -1/2559
DATA CENTER -2560
DATA CENTER -2561
DATA CENTER -2562
สทศ.
กรอกข้อมูลการรับนักเรียน-2561
กรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ระบบบริหารสารสนเทศ สมป.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (คลิกดู)
ม.1   ม.2    ม.3   ม.4   ม.5   ม.6
ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือน กันยายน-ตุลาคม 2562
วันเดือนปี
กิจกรรม
3-ก.ย.-62
ประชุมครู ประจำเดือน กันยายน
1-20-ก.ย.-62
รับการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
2-6-ก.ย.-62
ส่งรายชื่อ นักเรียน มส.และแจ้งรายชื่อที่บอร์ด
5-6-ก.ย.-62
หยุดเรียนเหตุสุดวิสัย (พายุโซนร้อน "คาจิกิ")
5-8-ก.ย.-62
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นำนักเรียน ตัวแทน ไปเข้าค่าย ที่ประเทศ มาเลเซีย
7-8-ก.ย.-62
คณะครู เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่จังหวัดนครราชสีมา
10-12-ก.ย.-62
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนตัวแทน แข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
ระดับภาค ที่ จังหวัดนคราชสีมา
9-19-ก.ย.-62
นักเรียนดำเนินการขอมีสิทธิ์ เข้าสอบ
10-ก.ย.62
แจ้งประกาศตารางสอบปลายภาค
20-ก.ย.-62
ประกาศรายชื่อนักเรียน ไม่มี สิทธิ์ เข้าสอบปลายภาค
  กิจกรรม ครูเกษียณกล่าวลานักเรียน ที่หอประชุม
23-27-ก.ย.-62
เรียนชดเชย (น้ำท่วม)
30-ก.ย.-62
ประชุม-อบรมครู (นักเรียนหยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ)
1-4-ต.ค.-62
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
7 ต.ค. 62
ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3+ กรอกคะแนน กลางภาค ลงในระบบ SGS
9 ต.ต.-62
ตรวจ gpa
11-ต.ค.-62
อนุมัติผลการเรียน ภาคเรียน1/2562
15-ต.ค.-62
ประกาศูผลการเรียน ผ่านทาง ระบบ SGS
23-ต.ค.62
กิจกรรม วันปิยะมหาราช
12-27-ต.ค.-62
ปิดภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับ นักเรียน
28-ต.ค.-62
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
 
 
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าระบบ วัดความถนัดทางอาชีพ ของนักเรียน ม.1-ม.6
 
 
ตารางชดเชย วันอังคาร
กิจกรรมที่ดำเนินการ ปีการศึกษา 1/2562
 
:: ข่าวเก่า ::
ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2561 วันที่ 4-8 มีนาคม 2562
คลิกที่นี่        ม.1        ม.2          ม.3           ม.4          ม.5             ม.6
ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2/2561
คลิกที่นี่        ม.1        ม.2          ม.3           ม.4          ม.5             ม.6
 
 
 
รางวัลเหริยญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ี่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
 
 
วีดีโอนำเสนอ วันประเมินโรงเรียนสุจริต วันที่ 16 ตุลาคม 2560
download แผนที่เขตโซนนิ่ง (Zoning) โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

  

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
 
 
 
ผู้บริหารโรงเรียน

นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
รองผู้อำนวยการ-1
ตำแหน่งว่าง
 
รองผู้อำนวยการ-2
ตำแหน่งว่าง
ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
093-3270647
ครูเกษียณอายุ
ปีการศึกษา 2562
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th
3