:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 เวลา 02 นาฬิกา 36 นาที 28 วินาที
 
 
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 60 ::
:บุคลากร: 10 พ.ย. 60
บุคลากร บุคลากร      
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 
 
             :: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 พ.ย. 60 ::
บุคลากร จำนวนครู 10 พ.ย. 60 (2/2560)
บุคลากร จำนวนครู 10 มิ.ย. 60 (1/2560)
:บุคลากร: 10 มิ.ย. 60
บุคลากร บุคลากร      
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 60 ::
บุคลากร รายชื่อครูเวรประจำวัน
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 พ.ย. 59 ::
 
:ข้อมูลพื้นฐาน: 10 มิ.ย. 60
:คำสั่งโรงเรียน: 2560

บุคลากร คำสั่งโรงเรียนมอบหมายงาน 2560

:อาคารสถานที่: 10 มิ.ย. 60
 
:งานพัฒนาหลักสูตร: :
 บุคลากร ตารางเรียน ปีการศึกษา 1/2560
   ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
 บุคลากร ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2560
   ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
บุคลากร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ปก   ม.1    ม.2    ม.3     ม.4    ม.5    ม.6   
                         :ผลสัมฤทธิ์:
บุคลากร ผลการเปรีบเทียบ o-net ม.3 ปีการศึกษา 59-58
บุคลากร ผลการเปรีบเทียบ o-net ม.6 ปีการศึกษา 59-58
 
::สำหรับเจ้าหน้าที่::
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
DATA CENTER -1/2559
DATA CENTER -2560
สทศ.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
โรงเรียนปทุมพิทยาคม เป็นสนามสอบนักธรรมสนามหลวง
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ทุกคนเข้าสอบ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย
กรอกข้อมูล และดูข้อมูลการแข่งขัน วันที่ 10-11 พ.ย. 60 คลิกที่รูปภาพ
โรงเรียนปทุมพิทยาคม เป็นสถานที่จัดการแข่งขันของ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย และ สังคมฯ
สูจิบัตรการแข่งขัน งานศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สูจิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สูจิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ผังแสดงห้องแข่งขัน ภาษาไทย
ผังแสดงห้องแข่งขัน สังคมศึกษา
แผนที่ตั้งโรงเรียนปทุมพิทยาคม
ผังบริเวณโรงเรียนปทุมพิทยาคม
วีดีโอนำเสนอ วันประเมินโรงเรียนสุจริต วันที่ 16 ตุลาคม 2560
หนังสือแจ้งปิด-เปิด ภาคเรียนที่ 2/2560
ปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560
เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560
ปฏิทินงานวิชาการ ปีการศึกษา 2/2560
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน)
ม. ต้น            ม. ปลาย
:: ข่าวเก่า ::

ปฏิทินงานวิชาการ ปีการศึกษา 1/2560

                               แจ้งข่าว..การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่ สพม.29                     วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560
ระดับภาคเหนือ                                 วันที่ 13-15 ธันวาคม 60 จ.กำแพงเพชร
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          วันที่ 17-19 ธันวาคม 60 จ.ขอนแก่น
ระดับภาคใต้                                     วันที่ 19-21 ธันวาคม 60 จ.สุราฎร์ธานี
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก    วันที่ 4-6 มกราคม 61     จ.นครนายก

กำหนดการสอบปลายภาคเรียน วันที่ 25-28 ก.ย.60
ม.1    ม.2     ม.3     ม.4     ม.5     ม.6
ตารางสอบกลางภาคเรียน ที่ 1/2560 วันที่ 18-19-20 ก.ค. 60
คลิกดู       หนังสือแจ้ง      ม.1     ม.2     ม.3     ม.4     ม.5     ม.6  
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
คลิกดู รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2/2559
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2559
download แผนที่เขตโซนนิ่ง (Zoning) โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

  

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์

Get free code service
ผู้บริหารโรงเรียน

นางสุพัตรา คำจันทร์
รองผู้อำนวยการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร 12 คน
รองผู้อำนวยการ
นางสุพัตรา คำจันทร์
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
และกลุ่มบริหารงานวิชาการ


นายสมชาย จันทร์ศรี
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายสุรพล กิจเกียรติ์
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการโรเงรียน


รองสุพัตรา คำจันทร์
089-7195618
รองสมชาย จันทร์ศรี
090-2748454
รองสุรพล กิจเกียรติ์
089-6248734
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th