ลิงค์สมัครแข่งขัน กิจกรรมวันสุนทรภู่ คลิกที่นี่ สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2567
- กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ
- กิจกรรมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์
- กิจกรรมการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
- กิจกรรมการแข่งขันเขียนตามคำบอก
- กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี

 

 

 

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปทุมพิทยาคม  คลิกที่นี่